Oferta sprzedaży szybowca SZD-42-2 Jantar 2B

OFERTA SPRZEDAŻY SZYBOWCA SZD-42-2 JANTAR 2B

 1. Właściciel                            : Aeroklub Polski
 2. Podstawa: uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr     /2023, z dnia    .2023
 3. Numer Rejestracyjny        : SP – 3279
 4. Numer Konkursowy          : C3
 5. Rok Budowy                       : 1984
 6. Nr fabryczny                       : B-1380
 7. Nalot godzin                        : 2329h :22’, w tym 657 h :22’ po przeglądzie 1000 h
 8. Najbliższy przegląd           : do wykonania: przegląd zaczepu, pasów bezpieczeństwa, linek steru kierunku
 9. Ilość lotów                           : 809
 10. Masa szybowca pustego   :  365,70 kg,
 11. Minimalna masa w kabinie             55,0    kg
 12. Maksymalna masa w kabinie:        117,0  kg
 13. Maksymalna masa do startu:         649,0  kg              
 14. Poświadczenie Przeglądu Zdatności do Lotu (ARC) ważne do dnia 25.04.2012 roku
 15. Pozwolenie na radiostację ważne do dnia: brak
 16. Protokół ważenia z dnia 22.04.2010 (ważny 4 lata)
 17. Szybowiec eksploatowany w CSS Leszno od kwietnia 1985 roku.
  Wszyscy piloci chwalili osiągi i właściwości lotne tego szybowca.
  Szybowiec nie latał od 2012 roku.
  Nie posiada Programu obsługi technicznej.
  Szybowiec nie miał wypadków.
  CSS Leszno nie potrafi wskazać przyczyny wykonania ostatniego przeglądu 1000 FH przed osiągnięciem nalotu 2000 FH.
  Brak okienka bocznego i górnej szyny.
  Brak kółka ogonowego.
  Brak przyczepy szybowcowej.
 18. Wyposażenie:                                                    Typ                       
 • Prędkościomierz                                   PZL PR-400s                      
 • Wysokościomierz                                 PZL W10s                             
 • Wariometr mech                                  PZL WRs 5D                                                                                                       
 • Kompensator wariometru                  PZL KWEC 2      
 • Radiostacja pokładowa                       Brak              
 • Zaczep szybowcowy przedni              SZD-III A56        P1 123          Do remontu wydłużającego resurs                   
 • Pasy pilota                                             Brak
 • Przegląd przyrządów do wykonania

Cena wywoławcza: 16.000  PLN brutto  Szybowiec można oglądać w na lotnisku w Lesznie, po uzgodnieniu z Tomaszem Krokiem tel. +48 723 448820 email: tomkrok@wp.pl. Dokładniejsze informacje na temat stanu technicznego również może udzielić Tomasz Krok.

Warunki sprzedaży:

a). Pod uwagę brane będą oferty podmiotów i osób, które przed przystąpieniem do licytacji wpłacą wadium w wysokości 1000 PLN na konto Sprzętowe Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego: ; nr konta: 06 1140 1010 0000 4635 5100 1015 z dopiskiem Jantar 2B SP-3279. Ostateczny termin wpłaty wadium upływa na 8 godzin przed planowanym zakończeniem aukcji. W wypadku przedłużania aukcji o kolejne 24 godziny, wpłatę wadium należy udokumentować nie później niż na 8 godzin przed planowanym zakończeniem aukcji.

b). Potwierdzenie przelewu wadium w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: komisja.szybowcowa@aeroklubpolski.pl

c). Wadium zostanie zwrócone w całości w terminie do 7 dni od daty zakończenia aukcji, tym uczestnikom aukcji, którzy nie wylicytowali najwyższej kwoty.

d). W przypadku podpisania przez zwycięzcę aukcji umowy kupna-sprzedaży w terminie do 14 dni od jej zakończenia, wadium zaliczone będzie w poczet kwoty zakupu szybowca. W przeciwnym razie wadium przepada.

e). Oferty uczestników aukcji ukazywać się będą w czasie rzeczywistym w dedykowanym arkuszu docs.google.com, dostępnym dla wszystkich uczestników aukcji, którzy wpłacili wadium.

f). Termin rozpoczęcia aukcji 23.02.2023.

g) Termin zakończenia aukcji będzie ustalony na godzinę 20:00 czternastego dnia aukcji (dzień rozpoczęcia aukcji + 13) – 08.03.2023.

h). Minimalne postąpienie w pierwszych 13 dniach aukcji wynosi 300 zł. Po godzinie 20:00 trzynastego dnia aukcji minimalne postąpienie wynosi 500 zł.

i). Jeśli w ciągu 24 godzin poprzedzających planowane zakończenie aukcji złożona zostanie oferta przewyższająca o minimum 500 zł ostatnią, termin zakończenia aukcji będzie przedłużony o kolejne 24 godziny.

j). Jedynym kryterium oceny oferty będzie uzyskanie jak najwyższej ceny.

k). Szybowiec będzie sprzedany uczestnikowi aukcji, który zaoferuje najwyższą kwotę oraz podpisze umowę kupna-sprzedaży wraz z dokonaniem płatności w terminie do 14 dni włącznie od daty zakończenia aukcji. Nie podpisanie umowy w podanych terminach lub nie wywiązanie się z terminów zawartych w umowie powoduje utratę prawa do zwrotu wadium i upoważnia Aeroklub Polski do wycofania się z podpisania umowy lub wypowiedzenia umowy.

l). W wypadku, kiedy zwycięska oferta będzie niższa od ceny minimalnej, Aeroklub Polski ma prawo unieważnić aukcję. Wadium zostanie wtedy zwrócone w całości w terminie do 7 dni od daty unieważnienia aukcji.

ł). Pozyskane środki zostaną w całości przeznaczone na zakup brakującego sprzętu dla Szybowcowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego   Aeroklub Polski zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży szybowca bez podania przyczyn.  

                                                                                                      Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego                                                                                                                                                    Podpis złożony na oryginale                                                                                                                                                                               Piotr Czarnecki

 

       

 

Poleć znajomemu
 • gplus
 • pinterest

O Autorze

Zostaw komentarz