Oferta sprzedaży radiostacji szybowcowej ATR 833

OFERTA SPRZEDAŻY RADIOSTACJI SZYBOWCOWEJ ATR 833

  1. Właściciel: Aeroklub Polski
  2. Podstawa: uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 214/XX/2020, z dnia 19.03.2020
  3. Rok Budowy: 2012
  4. Nr fabryczny:                    
  5. Opis: Sprawna, z separacją kanałową 8,33 MHz, eksploatowana w szybowcach reprezentacyjnych Kadry Szybowcowej od 2013 roku.
  6. Cena wywoławcza: 2.600  PLN brutto 
  7. Warunki sprzedaży:

a). Pod uwagę brane będą oferty podmiotów i osób, które przed przystąpieniem do licytacji wpłacą wadium w wysokości 300 PLN na konto Sprzętowe Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego:

 nr konta: 06 1140 1010 0000 4635 5100 1015 z dopiskiem „Radio ATR”.

Ostateczny termin wpłaty wadium upływa na 8 godzin przed planowanym zakończeniem aukcji. W wypadku przedłużania aukcji o kolejne 24 godziny, wpłatę wadium należy udokumentować nie później niż na 8 godzin przed planowanym zakończeniem aukcji.

b). Potwierdzenie przelewu wadium w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: komisja.szybowcowa@aeroklubpolski.pl

c). Wadium zostanie zwrócone w całości w terminie do 7 dni od daty zakończenia aukcji, tym uczestnikom aukcji, którzy nie wylicytowali najwyższej kwoty.

d). W przypadku podpisania przez zwycięzcę aukcji umowy kupna-sprzedaży w terminie do 14 dni od jej zakończenia, wadium zaliczone będzie w poczet kwoty zakupu radiostacji. W przeciwnym razie wadium przepada.

e). Oferty uczestników aukcji ukazywać się będą w czasie rzeczywistym w dedykowanym arkuszu docs.google.com, dostępnym dla wszystkich uczestników aukcji, którzy wpłacili wadium.

f). Termin rozpoczęcia aukcji 23.02.2023

g) Termin zakończenia aukcji będzie ustalony na godzinę 20:00 czternastego dnia aukcji (dzień rozpoczęcia aukcji + 13) – 08.03.2023.

h). Minimalne postąpienie w pierwszych 13 dniach aukcji wynosi 50 zł. Po godzinie 20:00 trzynastego dnia aukcji minimalne postąpienie wynosi 75 zł.

i). Jeśli w ciągu 24 godzin poprzedzających planowane zakończenie aukcji złożona zostanie oferta przewyższająca o minimum 75 zł ostatnią, termin zakończenia aukcji będzie przedłużony o kolejne 24 godziny.

j). Jedynym kryterium oceny oferty będzie uzyskanie jak najwyższej ceny.

k). Radiostacja będzie sprzedana uczestnikowi aukcji, który zaoferuje najwyższą kwotę oraz podpisze umowę kupna-sprzedaży wraz z dokonaniem płatności w terminie do 14 dni włącznie od daty zakończenia aukcji. Nie podpisanie umowy w podanym terminie lub nie wywiązanie się z terminów zawartych w umowie powoduje utratę prawa do zwrotu wadium i upoważnia Aeroklub Polski do wycofania się z podpisania umowy lub wypowiedzenia umowy.

l). W wypadku, kiedy zwycięska oferta będzie niższa od ceny minimalnej, Aeroklub Polski ma prawo unieważnić aukcję. Wadium zostanie wtedy zwrócone w całości w terminie do 7 dni od daty unieważnienia aukcji.

ł). Pozyskane środki zostaną w całości przeznaczone na zakup brakującego sprzętu dla Szybowcowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego

 

Aeroklub Polski zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży radiostacji bez podania przyczyn.

 

 

                                                                                       Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego

                                                                                      Podpis złożony na oryginale

                                                                                   Piotr Czarnecki

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu
  • gplus
  • pinterest

O Autorze

Zostaw komentarz