Wymagania dla pilota szybowca.

Przyszły pilot szybowca musi spełniać odpowiednie warunki odnośnie wieku i zdrowia.

– uczeń kursu szybowcowego musi mieć skończone 16 lat;

– jeżeli kursant jest niepełnoletni wymagana jest pisemna zgoda rodziców potwierdzona notarialnie;

– kandydat powinien posiadać orzeczenie lekarskie o możliwości uczestniczenia w kursie kierowania szybowcem (w szczególności: dobrej wydolności i prawidłowego funkcjonowania układu krążenia, sprawności psychicznej i motorycznej, braku poważnych wad wzroku, możliwe jest jednak dopuszczenie do latania w okularach bądź też szkłach korekcyjnych, drożność jamy nosowej, prawidłowo funkcjonujący błędnik)

Szczegółowe wymagania dla licencji pilota szybowcowego (SPL) uregulowane są odpowiednimi przepisami: PART-FCL – Sekcja 5 – SPL.

FCL.205.S SPL – uprawnienia i warunki

a) Posiadacz licencji SPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy szybowców oraz szybowców z napędem. Aby korzystać z uprawnień na motoszybowce turystyczne, posiadacz licencji SPL musi spełniać wymagania określone w FCL.135.S.

b) Posiadacz licencji SPL:

1) może przewozić pasażerów dopiero po wykonaniu, w okresie po uzyskaniu licencji, co najmniej 10 godzin czasu lotu lub 30 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;

2) jest uprawniony tylko do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu:

(i) ukończenia 18 lat;

(ii) wykonania, w okresie po uzyskaniu licencji, 75 godzin czasu lotu lub 200 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;

(iii) zaliczenia kontroli umiejętności przed egzaminatorem.

c) Niezależnie od przepisów lit. b) pkt 2), posiadacz licencji SPL z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za:

• prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(S) lub SPL;

• przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji;

• korzystanie z uprawnień i certyfikatów wpisanych do tych licencji.

 

FCL.210.S SPL – wymagane doświadczenie i zaliczenia

a) Osoba ubiegająca się o licencję SPL musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym spełnić co najmniej wymagania określone w FCL.110.S.

b) Osoba ubiegająca się o licencję SPL posiadająca już licencję LAPL(S) uzyskuje pełne zaliczenie wymagań na poczet wydania licencji SPL.

Osoba ubiegająca się o licencję SPL, która była posiadaczem licencji LAPL(S) w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, uzyskuje pełne zaliczenie wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i szkolenia w locie.

Zaliczanie. Kandydat posiadający licencję pilota na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje zaliczenie 10% całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 7 godzin. Zaliczenie w żadnym przypadku nie obejmuje wymagań określonych w FCL.110.S lit. a) pkt 2) do lit. a) pkt 4).

 

FCL.220.S SPL – metody startu

Uprawnienia wynikające z licencji SPL ograniczają się do metod startu wykorzystanych podczas egzaminu praktycznego. Ograniczenie to może zostać zniesione, a nowe uprawnienia mogą być wykorzystywane po spełnieniu przez pilota wymagań określonych w FCL.130.S.

 

FCL.230.S SPL – wymagania dotyczące bieżącej praktyki

Posiadacz licencji SPL może korzystać z wynikających z niej uprawnień dopiero po spełnieniu wymagań dotyczących bieżącej praktyki określonych w FCL.140.S.

Komentarze

  1. Roman
    29 marca 2014 at 20:45

    Uczeń kursu szybowcowego musi mieć ukończone 14 lat przed pierwszym lotem samodzielnym zgodnie z FCL.020.

  2. Roman
    29 marca 2014 at 20:46

    Natomiast aby otrzymać licencję pilota szybowcowego musi mieć ukończone 16 lat zgodnie z FCL.200.

Zostaw komentarz