Zgłoś wstępnie swój przelot do odznaki lub rekordowy. Twoje wstępne zgłoszenie wyczynu zostanie automatycznie przesłane do Aeroklubu Polskiego.

Niezależnie od tego niezbędne jest wypełnienie wszystkich wymaganych w Kodeksie Sportowym FAI formularzy i przesłanie w oryginałach do AP wraz z zapisem lotu .igc.

Aktualny formularz zgłoszenia lotu warunkowego: Formularz lotu warunkowego v2020

Rejestr odznak i rekordów: https://posamkres.szybowce.pl/rejestr/

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Wybierz plik z prawidłowo wypełnionym formularzem zgłoszeniowym

Wybierz plik .igc z zapisem przelotu

Opis - rodzaj wyczynu, miejsce startu, punkty zwrotne, data wykonania (wymagane)

Zostaw komentarz