Możesz pomóc na wiele sposobów:

1. Dokonując wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Aeroklubu Polskiego dedykowany Funduszowi „Talent Szybowcowy” im. Franciszka Kępki o numerze:  42 2030 0045 1110 0000 0354 7900

2. Dokonując wpłaty poprzez nasz sklep internetowy www.szybowce.com/sklep

3. Uczestnicząc jako wolontariusz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i kwestach organizowanych przez Fundusz.

Aeroklub Polski jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#sthash.bivuJAtC.dpuf

 

KIEDY DAROWIZNĘ MOŻNA ODLICZYĆ OD DOCHODU?

Zmniejszenie podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za 2014 r. możliwe jest jednak tylko w przypadku, gdy darowizna zostanie przekazana w ciągu tego roku. Wpłaty po 1 stycznia 2015 r. nie rozliczy się w zeznaniu rocznym za 2014 r. Co więcej przepisy zaznaczają, że szansę na obniżenie podstawy opodatkowania daje jedynie przekazanie darowizny na rzecz:

  • organizacji pożytku publicznego (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych),
  • organizacji kultu religijnego,
  • krwiodawstwa.

Maksymalna kwota darowizny, jaką można rozliczyć, to 6% dochodu podatnika. Limit ten jest wspólny dla wszystkich wymienionych przypadków. Tym samym jeśli przedsiębiorca, którego dochód w 2014 r. wyniósł np. 50 tys. zł, może odliczyć od tej kwoty maksymalnie 3 tys. zł. Jego roczny podatek będzie więc o 540 zł niższy z uwagi na darowiznę. Każde 100 zł przekazanej darowizny pozwala na obniżenie podatku o 18 zł.

Zostaw komentarz