Fundusz „Talent Szybowcowy” im. Franciszka Kępki

W dniu 22 marca 2014 roku Aeroklub Polski na wniosek Komisji Szybowcowej powołał do życia Fundusz „Talent Szybowcowy” im. Franciszka Kępki. Celem funduszu jest wspomaganie młodych pilotów w ich rozwoju sportowym i osiąganiu jak najlepszych wyników we współzawodnictwie szybowcowym. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez gromadzenie środków przeznaczonych dla sfinansowania treningu i startów Szybowcowej Reprezentacji Juniorów w Mistrzostwach Świata oraz dofinansowanie treningu szczególnie utalentowanych zawodników do 25 roku życia.

Fundusz powstał poprzez wyodrębnienie osobnego rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pochodzące z darowizn, wpłat sponsorskich, spadków, dotacji, wpłat w ramach akcji 1%, z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Aeroklubu Polskiego, zbiórki publicznej, sprzedaży „cegiełek”, gadżetów, odznak, i innych.

Fundusz może otrzymywać darowizny od wszelkich podmiotów polskich i zagranicznych, w tym od osób fizycznych i prawnych. Fundusz jest wyodrębniony księgowo i finansowo spośród innych funduszy i środków finansowych prowadzonych przez Aeroklub Polski. Komisja Szybowcowa posiada kompetencje decyzyjne we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Funduszu. Zarząd Funduszu jest trzyosobowy a praca w nim ma charekter społeczny. Podstawowym obowiązkiem Zarządu jest pozyskiwanie środków, dbałość o prawidłowe gospodarowanie środkami Funduszu, gospodarność i dążenie do realizacji celów Funduszu.

Potrzeba utworzenia Funduszu wynika z faktu, że juniorzy, jako studenci i uczniowie łączący naukę z realizacją zadań sportowych nie mają możliwości wykonywania pracy, która umożliwiłaby całkowite finansowanie zadań, niezbędnych do przygotowania się do współzawodnictwa na najwyższym poziomie.

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego wybierając na patrona Funduszu Franciszka Kępkę chciała przywołać pamięć o tym wspaniałym szybowniku i jego niezwykłej karierze, którego postać może inspirować następne pokolenia młodych adeptów szybownictwa.

Franciszek-Kępka-–-czterokrotny-brązowy-medalista-mistrzostw-świata-już-od-najmłodszych-lat-jego-pasją-było-szybownictwo-już-w-wieku-12-lat-latał-na-szybowcach

Franciszek Kępka urodził się 4 kwietnia 1940 roku – polski pilot szybowcowy, samolotowy, instruktor lotniczy. Wieloletni trener Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów.

Franciszek był najmłodszym pilotem świata, swój pierwszy lot wykonał w wieku 6 lat, siedząc na kolanach swojego ojca, znakomitego pilota – Franciszka Kępki seniora. Gdy junior ukończył 10 lat, ojciec uznał, że jest wystarczająco oblatany, by wykonać swój pierwszy samodzielny lot. Jako 12 latek Franciszek wykonywał starty z lin gumowych, za pomocą wyciągarki i za samolotem. W wieku 14 lat zdobył srebrną odznakę szybowcową i II klasę pilota szybowcowego. Został okrzyknięty „cudownym dzieckiem”.

Podczas swojej kariery zawodniczej, Franciszek Kępka zdobył:

• czterokrotnie tytuł II wicemistrza świata,
• tytuł Mistrza Europy
• tytuł Wicemistrza Europy,
• dwukrotnie tytuł Mistrza Polski,
• czterokrotnie tytuł Wicemistrza Polski,
• czterokrotnie tytuł II Wicemistrza Polski,

Franciszek Kępka był rekordzistą świata oraz pięciokrotnym rekordzistą polski. Za swoje osiągnięcia na arenie szybowcowej został laureatem najwyższych odznaczeń szybowcowych. W 1967 roku został wyróżniony przez Aeroklub Polski medalem Tańskiego, a w roku 1992 przez międzynarodową federację lotniczą (FAI) wyróżniony medalem Lilienthala i dyplomem Tissandier’a.

Franciszek Kępka spędził w szybowcu ponad 6,5 tysiąca godzin i przeleciał w tym czasie ponad 150 tysięcy kilometrów.

Jak wspomóc nasz Fundusz można się dowiedzieć na stronie http://www.szybowce.com/sponsoring/jak-moge-pomoc/

Zostaw komentarz