Rekordy

rekord Wojnar

Rekord Polski

Kodeks Sportowy FAI rozróżnia dwa typy rekordów: rekordy kontynentalne oraz rekordy świata. Rekordy krajowe są ustanawiane na podstawie przepisów krajowych. Szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, aby lot rekordowy został uznany opisane są w Kodeksie Sportowym FAI oraz na stronie http://www.fai.org/igc-records/igc-how-to-set-a-record.

Przy planowaniu lotu rekordowego można się również posłużyć prostą instrukcją Poradnik Rekordzisty 12.2013 wydanie3_0, opracowaną przez Janusza Centkę i Witka Czarnika.

Rejestr szybowcowych rekordów FAI.

Rejestr szybowcowych rekordów Polski.

Odznaki FAI

Przyznawane przez każdy Aeroklub Narodowy (NAC), odznaki szybowcowe FAI stanowią międzynarodowe standardy dla wyczynów szybowcowych i nie wymagają odnawiania.

Modlibowska_certyfikat

Ustanowione w 1930 roku przez Międzynarodową Federację Aeronautyczną (FAI) odznaki szybowcowe stanowią międzynarodowe standardy dla wyczynów szybowcowych i nie wymagają odnawiania. Odznaki są przyznawane przez każdy Aeroklub Narodowy (NAC). Wnioski o nadanie danej odznaki, stwierdzającej spełnienie warunków do jej nadania są rozpatrywane przez uprawnionych komisarzy sportowych przy Aeroklubie Polskim zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI.

 

srebrna odznaka PL

Srebrna odznaka FAI

Odznaka Srebrna FAI obejmuje 3 wymagane elementy:
– przewyższenie 1000 metrów;
– długotrwałość lotu co najmniej 5-godzin lotu swobodnego  (po wyczepieniu);
– odległość co najmniej 50 km w przelocie dowolnym.

złota odznaka PL

Złota odznaka FAI

Złota Odznaka FAI, do jej uzyskania konieczne jest spełnienie 2 warunków:
– wysokość przewyższenia 3000 metrów;
– odległość co najmniej 300 km w przelocie dowolnym.

diamentowa odznaka PL

Złota odznaka FAI z trzema diamentami

Złota Odznaka FAI z trzema diamentami wymaga spełnienia 3 warunków:
– przewyższenie 5000 metrów;
– odległość 300 km w przelocie deklarowanym;
– odległość 500 km w przelocie dowolnym.
Pierwszym polskim pilotem, który spełnił warunki do jej uzyskania był Tadeusz Góra w 1950 roku. Od tamtej pory Złotą Odznakę z trzema diamentami uzyskało 160 pilotów z Polski.

1000 km Diplome Badge

Dyplom i odznaka za przelot 1000 km.

Dyplom i odznakę FAI za przelot 1000 km został ustanowiony w 1964 roku i jest przyznawany deklarowany przelot na odległość co najmniej 1000 km. Pierwszym polskim pilotem, który spełnił warunki do jej uzyskania był Henryk Muszczyński w 1980 roku. Od tamtej pory Dyplom 1000 km uzyskało 8 pilotów z Polski.

Dyplomy i odznaki FAI zostały również ustanowione za przeloty 750 km, 1 250 km, 1 500 km, 1 750 km oraz 2 000 km.

Szczegółowy wykaz odznak znajduje się w rejestrze odznak https://posamkres.szybowce.pl/rejestr/

Zostaw komentarz