Oświadczenie Rady CSS AP w Lesznie

Oświadczenie Rady CSS AP w Lesznie

W odniesieniu do informacji medialnych oraz komentarzy, pojawiających się na portalach społecznościach oraz stronach internetowych leszczyńskich mediów, dotyczących sytuacji w Centralnej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie, Rada Szkoły uprzejmie informuje, że decyzje personalne skutkujące zwolnieniem pracowników m.in. Działu Technicznego były wcześniej zaplanowane i są częścią procesu restrukturyzacji Szkoły. Głównym celem restrukturyzacji jest większe zorientowanie działalności Szkoły na działalność statutową i wydzielenie na zewnątrz innych pobocznych działalności.

Sytuacja taka, ma obecnie miejsce w przypadku Działu Technicznego (odpowiedzialnego za CAMO i AMO). W związku z tym wypowiedzenia w okresie ostatnich miesięcy otrzymało 8 pracowników, z czego z byłego już Działu Technicznego 6 osób. W tym miejscu wyjaśniamy, że część zwolnionych osób z Działu Technicznego w dalszym ciągu będzie „pracowała” dla Szkoły, jako firma zewnętrzna CAMO SYSTEM.

Prawdą jest, iż sytuacja finansowa szkoły nigdy nie była idealna. W ostatnim czasie uległa jeszcze pogorszeniu z powodu bardzo wysokiego poziomu nieściągniętych należności od kontrahentów zewnętrznych (ok. 600 000 zł). Należy w tym miejscu wspomnieć, iż zobowiązania Szkoły są na poziomie dwukrotnie niższym (ok. 300 000 zł). Oznacza to, że gdyby wszyscy nasi kontrahenci (odbiorcy) wywiązali się z obowiązku zapłaty za usługi jakie otrzymali od Szkoły, to Szkoła dysponowałaby bezpieczną nadwyżką finansową, która pozwoliłaby jej przetrwać okres między sezonami. Stan taki trwa niestety od co najmniej od połowy 2013 roku, przy czym jako Rada CSS mamy tę świadomość dopiero od marca 2014 roku.

Nasze próby poprawy sytuacji finansowej, polegające na zaangażowaniu osób (w tym nowego Prezesa) odpowiedzialnych za windykację , niestety nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Poprzednie organa Szkoły nie wdrożyły skutecznego systemu monitorowania i windykowania należności. Obecnie nasze działania koncentrują się na poprawieniu tej sytuacji.

Powyższe działania winny były być przeprowadzone na początku bieżącego roku, ale jedynym powodem, dla którego nie zdecydowaliśmy się na radykalne działania wcześniej, były 33 Szybowcowe Mistrzostwa Świata, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia na leszczyńskim lotnisku, do których zorganizowania CSS się zobowiązało wobec FAI. Mamy świadomość, że nasze decyzję są radykalne i dotykają osoby, które w ostatnich latach były bardzo zaangażowane w działalność na rzecz CSS. Jednak jesteśmy zdeterminowani w naszych działaniach i zrobimy wszystko, aby zmienić lotnisko w Lesznie na lepsze.

Pragniemy również odnieść się, do częstych pytań pojawiających się w przestrzeni internetowej, dotyczących terminu powołania nowego Prezesa Zarządu Szkoły. Naszym zdaniem w obecnym stanie organizacyjnym i finansowym nowej osobie będzie niezwykle trudno kompleksowo i szybko poznać sytuację Szkoły i dlatego wykazujemy dużą ostrożność w ocenie przysyłanych aplikacji. Nie wykluczamy wyboru nowego Prezesa o ile pojawi się interesujący kandydat, jednak po złych doświadczeniach ostatnich lat, podchodzimy do tego tematu z dużą ostrożnością.

Rada CSS AP w Lesznie

Stanisław Haczyński
Marek Szumski
Jarosław Kajoch
Bohdan Włostowski

Poleć znajomemu
  • gplus
  • pinterest

O Autorze

Zostaw komentarz