Nowe Rady Szkół Szybowcowych

W związku z decyzjami jakie zapadły podczas obrad I Nadzwyczajnego Kongresu AP, jaki miał miejsce 1 lutego 2014 roku, w zakresie nowelizacji regulaminów szkół szybowcowych AP, koniecznym stało się powołanie na nową kadencję Rad Szkół Szybowcowych w składach określonych odpowiednimi zapisami tych regulaminów.

Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3 regulaminu obu szkół: „Rada (Szkoły) składa się z pięciu członków powoływanych na czteroletnią wspólną kadencję. Trzech członków Rady powołuje Zarząd Aeroklubu Polskiego zaś dwóch członków Rady powołuje Komisja Szybowcowa AP.”

W minionym tygodniu zarówno Zarząd AP jak i Komisja Szybowcowa AP, po wewnętrznych konsultacjach, przeprowadziła nabór i głosowania nad składami właściwych rad. Ostatecznie z dniem dzisiejszym tj. 25 lutego 2014 roku, rozpoczęła się kadencja nowych Rad Szkół Szybowcowych w następujących składach:

Rada Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim:

 • Paweł Kos – powołany przez Zarząd AP
 • Przemysław Łośko – powołany przez Zarząd AP
 • Marcin Prusaczyk – powołany przez Zarząd AP
 • Wojciech Kos – powołany przez Komisję Szybowcową
 • Piotr Pawłowski – powołany przez Komisję Szybowcową

 

Rada Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie:

 • Dominik Hunek – powołany przez Zarząd AP
 • Jerzy Kolasiński – powołany przez Zarząd AP
 • Bohdan Włostowski – powołany przez Zarząd AP
 • Jarosław Kajoch – powołany przez Komisję Szybowcową
 • Marek Szumski – powołany przez Komisję Szybowcową

 

Na pierwszym posiedzeniu Rad w nowych składach, zgodnie z rozdz. III pkt. 6 regulaminu szkół powinien nastąpić wybór Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

Poleć znajomemu
 • gplus
 • pinterest

O Autorze

Zostaw komentarz