Szkoły Szybowcowe są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Aeroklubu Polskiego posiadającymi osobowość prawną.

W Aeroklubie Polskim działa obecnie jedna Szkoła Szybowcowa:

1. Górska Szkoła Szybowcowa w Międzybrodziu Zywieckim

Do zadań Szkół należy w szczególności:

a. doskonalenie kadry narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgrupowań w szczególności w szybownictwie,
b. szkolenie wysokiej klasy sportowców, w tym poprzez zapewnienie opieki trenerów oraz niezbędnego sprzętu
c. szkolenie instruktorów szybowcowych,
d. szkolenie instruktorów i trenerów sportu lotniczego,
e. szkolenie sędziów i komisarzy sportowych,
f. zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach ogólnej dostępności,
g. prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego,
h. wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych (koordynacja szkoleń praktycznych oraz szkolenie uzupełniające w porozumieniu z aeroklubami regionalnymi),
i. organizowanie zawodów sportowych,
j. realizowanie programowych zadań zleconych, finansowanych ze środków centralnych lub własnych szkoły,
k. popularyzacja tradycji i sportów lotniczych,
l. wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych,
m. organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów przyczyniających się do rozwoju sportów lotniczych,
n. publikacja materiałów dydaktycznych i metodycznych,
o. współpraca z podobnymi ośrodkami zagranicznymi, organizowanie wymiany pilotów,
p. zarządzanie majątkiem Szkoły.

Władzami Szkoły są Zarząd oraz Rada Szkoły. Nadzór nad działalnością Szkół sprawuje Aeroklub Polski.

Zostaw komentarz